Reglementen

Statuten
SCHIETVERENIGING “TREF” is in 1959 opgericht en is gevestigd in Langbroek, gemeente Wijk bij Duurstede.

De vereniging heeft als doel:

 1. Haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten als sport te beoefenen en het bevorderen van de schietsport in het algemeen.
 2. Zij tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen, die daartoe bevorderlijk zijn.

Lees de volledige statuten

Huishoudelijk reglement

Leden

De vereniging bestaat uit: aspirant-leden, junior-leden, senior-leden, leden van verdienste en ere-leden

 • Junior-leden zijn die leden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.
 • Senior-leden zijn leden van 21 jaar en ouder.
 • Veteraan-leden zijn leden van 62 jaar en ouder.

Lidmaatschap

 • De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, en waarop de betrokkene een verklaring over een eventueel strafrechtelijk verleden dient te hebben afgelegd. Voor junior leden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 • De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 • Bij aanmelding dient de betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een daaraan door de KNSA gelijkgesteld document, over te leggen.
 • Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNSA.

Lees het volledig Huishoudelijk reglement

Aspirant huishoudelijk reglement
De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, en waarop de betrokkene een verklaring over een eventueel strafrechtelijk verleden dient te hebben afgelegd. Voor juniorleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

 

Lees het volledige aspirant huishoudelijk reglement

Veiligheidsreglement
Het bestuur van de Schietvereniging Tref verplicht zich tot de veiligheid in en om de schietsportaccommodatie te allen tijde te waarborgen. Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in portefeuille. Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken:

 • In overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van een calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, enzovoorts.
 • Aansturen en op de hoogte van de tijd brengen en houden van de Verenigings Veiligheidsfunctionarissen.
 • Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement.

Lees het volledige veiligheidsreglement

Baanreglement
Ieder dient zich op de schietbaan en de omgeving daarvan zό te gedragen dat de veiligheid te allen tijde gewaarborgd is. Men dient zich te gedragen conform de regels van de wet en de vereniging. Veiligheid t.o.v. de andere schutters, de schutter zelf en de baan is van het grootste belang. Gehoorbescherming is niet verplicht, wel aanbevolen; evenals een veiligheidsbril. ALCOHOL is een NO-GO

 

Lees het volledige baanreglement