Schutters

Er wordt geschoten in de volgende leeftijdscategorieën:

  • Jeugdleden t/m 14 jaar schieten opgelegd, dat wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van een oplegsteun waar het wapen op rust tijdens het schieten. Vanaf 14 jaar wordt er een begin gemaakt met  het schieten uit de vrije hand.
  • Leden tussen de 21 en 55 jaar zijn senioren, in  principe schieten zij uit de vrije hand.
  • Vanaf 55 jaar zijn de leden automatisch veteraan, zij hebben de keus uit opgelegd of uit de vrije hand schieten.