Het jaar 2020 loopt op zijn einde.
Als we terug kijken was 2020 een jaar met veel, op gelegde beperkingen, maar ook met nieuwe ideeën en veerkracht om de dingen die gewoon waren op een andere manier in te vullen. 
We hebben het als vereniging met elkaar goed vorm kunnen geven, dank jullie wel voor alle inzet, medewerking en brainstormen om alles in goede banen te kunnen leiden. 
In 2021 hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten en gaan we er weer met frisse moed tegenaan. 
We wensen alle leden fijne dagen en een rustige jaarwisseling toe en hopen jullie allemaal weer in 2021 te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Elbert, Teus, Rijk en Wijnie