We hebben een fantastisch weekend bij het Kersenfestival gedraaid. De vrijwilligers van de vereniging hebben zich ontzettend goed staande weten te houden met het grote aantal bezoekers aan onze stand. Er werd naar harte lust onder begeleiding van onze schutters geschoten en bij de verlotingstafel liep het ook storm. Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet. Zonder jullie hulp was dit weekend niet mogelijk geweest.