Geachte Leden,

Op 9 maart a.s. vind de algemene ledenvergadering plaats.
De koffie staat om 19.45 uur klaar en om 20.00 uur start de vergadering.

Het bestuur